Nedlastinger

OEKO-TEX® er en global sammenslutning av uavhengige institutter som fokuserer på produktsikkerhet og bærekraftig produksjon innen tekstilindustrien.

OEKO-TEX® STANDARD 100 ble innført i 1992 og er en uavhengig merking for tekstiler som er blitt testet for skadelige stoffer. Dette inkluderer alt fra tråd, garn og stoff til ferdige produkter som er tilgjengelige for kjøp i butikker. Tekstilprodukter blir tildelt STANDARD 100-merking dersom de, basert på de omfattende kriteriene fastsatt av OEKO-TEX®, har bestått testene utført av et av OEKO-TEX®’s medlemsinstitutter. Disse testene omfatter vurdering av kjemikalier som mulig kan utgjøre helserisiko, og dermed bidrar til å beskytte forbrukernes helse.

Modulen for C2 samsvarsvurdering inkluderer kontroll av design, materiale, merking, brukerinstruksjoner, samsvarserklæring og testing av produktet med EU-typegodkjenningsbevis.

Én modell ble visuelt inspisert og testet. Totalt ble det registrert tre mangler, som er beskrevet i avsnitt 4, ved merking, tilgjengelighet og innholdet i brukerinstruksjoner og samsvarserklæring for det inspiserte produktet. Disse funnene utgjør ingen risiko for brukeren. Testresultatene for det testede elementet samsvarer med ytelsesnivået til sertifikatet. Innehaveren av sertifikatet har levert en korrektiv handlingsplan som er akseptert, og gjennomføringen vil bli sjekket under neste revisjon. Produktet er likeverdig med de typegodkjente produktene og oppfyller kravene til modul C2 samt de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i forordning EU 2016/425. Denne rapporten er brakt til oppmerksomheten til personen ansvarlig for EU-typegodkjenning av produktene.